Darmowa dostawa w Polsce już od 179 zł

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Social

Konkurs Wygraj Sukienke na Święta

Regulamin Konkursu “Wygraj Sukienkę na Święta”

§ 1
Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest WHITE RVBBIT, własność firmy Panda Rei prowadzonej pod adresem ul. Lipowa 29 lok. 6; 15-424 Białystok NIP: 922-285-14-47 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), email: contact@whitervbbit.com.
2. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).
3. Fundatorem nagrody jest Organizator Konkursu
4. Konkurs prowadzony jest równolegle na stronach marki w serwisach Instagram (https://www.instagram.com/wrv.whitervbbit/) oraz Facebook (https://www.facebook.com/white.rvbbit)
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook oraz Instagram; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminów serwisów Facebook oraz Instagram;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
§ 3
Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Treść ogłoszenia konkursowego jest dostępna na stronach wskazanych w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs trwa od dnia 13.12.2020r (od chwili opublikowania postów) do 16.12.2020r. godz. 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.12.2020r. i zostanie opublikowane na stronach wskazanych w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
§ 4
Zasady uczestnictwa w Konkursie i odbioru Nagród
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: dodanie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: Co miłego przydarzyło Ci się w 2020 roku
Każdy Uczestnik może udzielić dowolnej ilości odpowiedzi, na obu stronach wskazanych przez Organizatora.
2. Nagrodami w Konkursie są sukienki z kolekcji “Mess, but Masterpiece
3. W Konkursie przewidziano łącznie 3 nagrody, dla 3 Zwycięzców wyłonionych spośród uczestników biorących udział w konkursie. Jeden Zwycięzca otrzymuje 1 nagrodę. Zwycięzca sam wybiera, którą sukienkę otrzymuje (“Some Love”, “Some Hope” lub “Some Magic”)
4. Decyzję o wyłonieniu laureata podejmuje Organizator konkursu.
5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
6. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
7. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na na stronach wskazanych w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
8. Warunkiem odebrania przez Laureta nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt 8.
§ 4
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na na stronach wskazanych w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Darmowa dostawa

już od 179 zł

Wygodne zwroty

masz na to 14 dni

Gwarancja jakości

Polska produkcja, certyfikowane materiały

Bezpieczne płatności

przelewy online/karty/BLIK