Internacjonalizacja produktów White Rvbbit na rynku kanadyjskim

Fundusze unijne

Panda Rei Katarzyna Witkiewicz uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.02.00-20-0025/19 pn.: „Internacjonalizacja produktów White Rvbbit na rynku kanadyjskim” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0025/19-00 z dnia 09.12.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Celem projektu jest  wejście firmy Panda Rei na rynek kanadyjski, w szczególności poprzez wsparcie doradcze, przygotowanie firmy i jego oferty pod kątem eksportu.

Wartość projektu: 120 054,15 zł

Dofinansowanie:  82 964,25 zł