Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Social

Regulamin Kart podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH “WHITE RVBBIT”

1. Postanowienia ogólne

1.1 W niniejszym Regulaminie Kart podarunkowych WHITE RVBBIT, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. Wydawca – firma Panda Rei, prowadzona pod adresem ul. Lipowa 29 lok. 6; 15-424 Białystok NIP: 922-285-14-47 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), email: contact@whitervbbit.com.
b. Karta Podarunkowa – bon towarowy w formie fizycznej bądź elektronicznej dekoracyjnej karty z unikalnym kodem zniżkowym, uprawniający Użytkownika do jego realizacji podczas zakupów w sklepie internetowym whitervbbit.com. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
e. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej whitervbbit.com,
f. Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

2. Zamówienie Karty Podarunkowej

2.1 Sklep przyjmuje zamówienia Kart Podarunkowych poprzez stronę internetową https://whitervbbit.com. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.2. Przez złożenie zamówienia Karty Podarunkowej należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Kart Podarunkowych na stronie https://whitervbbit.com, kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

2.3 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Jeżeli do tego czasu płatność nie będzie zaksięgowana, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 24h.

2.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

2.5. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia.

2.6. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia Karty Podarunkowej oraz przystępuje do realizacji zamówienia, to jest wysyłki Karty Podarunkowej z unikalnym kodem zniżkowym na wskazany przez Klienta adres lub adres e-mail.

3. Zasady korzystania z Kart Podarunkowych

3.1 Karta Podarunkowa może być wykorzystana w sklepie internetowym whitervbbit.com bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.

3.2 Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.

3.3 Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych

3.4 Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie.

3.5 Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Sklepie.

3.6 Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez wpisanie unikalnego kodu zawartego na Karcie Podarunkowej w polu “Mam kupon rabatowy” przed złożeniem zamówienia.

3.7 Wykorzystanie całości Kwoty Zasilenia Karty Podarunkowej następuje wyłącznie w ramach jednorazowego zamówienia.

3.8 W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej metodami płatności dostępnymi w Sklepie.

3.9 W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty środków pieniężnych.

3.10 Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.

4. Zwrot towarów

4.1 Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w Regulaminie Sklepu.
4.2 W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

5. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

5.1 Reklamacje dotyczące wydania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w pkt. 1.1a lub e-mailem na adres: contact@whitervbbit.com.
5.2 W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5.3 Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Darmowa dostawa

już od 179 zł

Wygodne zwroty

masz na to 14 dni

Gwarancja jakości

Polska produkcja, certyfikowane materiały

Bezpieczne płatności

przelewy online/karty/BLIK